meproTAB

    TabControl uygulaması örnekte görüldügü gibi sekmeler yardımı ile sayfalar açmaya olanak verir. Tab tuş ve sayfa renklerini config.js dosyasından ayarlayabilirsiniz. HTML dosyasında tab sayısını belirleyebilirsiniz. caption1,caption2,caption3... sabitlerine değer girildiği takdirde sekmeler görüntülenecektir. Görüntülenmesini istemediğiniz sekmenin başlığına değer girmeyiniz.(ör:caption6="" yazılırsa 6. sekme görüntülenmeyecektir.) Tab sayfasında görünmesini istediğiniz yazıyı page1,page2,page3... sabitlerine değer atayıp gerçekleştirebilirsiniz.
Açılışta seçili olmasını istediğiniz sayfayı selPage sabitine sayfa numarası atayarak belirleyebilirsiniz.
    Bilgi için www.meprosoft.com