Baş Çevresi Hesaplama

Formül: [(boy/2)+9.5] ± 2.5

 Bebek gelişiminde kullanılan en önemli bulgulardan birisi de baş çevresi ölçümleridir. Ölçümler ne anlama gelir ve nasıl değerlendirilir. Normal ve anormal değerler nelerdir? Bu soruları cevaplayabilmek için normal değerleri bilmek gerekir.

 Bebek gelişimini değerlendirmek için yaş, cinsiyet, boy, kilo, baş çevresi verilerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Baş çevresinin normal değerinin hesaplanmasında boy ölçümü kullanılır. Eğer bebeğin boyu normal persentil değerleri arasında değilse baş çevresi hesaplaması yanıltıcı sonuç verir.

Baş Çevresi Neden Ölçülür?

Damla Sayısı Hesaplama

 Yapılan araştırmalar sonucunda baş çevresinin yaşa ve cinsiyete göre normal alt ve üst değerleri belirlenmiştir. Normal değerlerde coğrafi bölge ve kökene göre farklar görülebilmektedir. Bu nedenle coğrafi bölgeler ve kökenlere göre farklı persentil eğrileri oluşturulmuştur.

Normal Olmayan Baş Çevresi

 Özellikle bebeklerde baş çevresi ölçümü gelişim ve tanı için önemlidir. Baş çevresinin normalden büyük olması makrosefali, küçük olması ise mikrosefali olarak adlandırılır. Normal olmayan durum tespit edildiğinde boy, kilo vücut kitle indeksi gibi diğer gelişim parametreleri de araştırılmalıdır.

Baş Çevresinin Büyük Olması (Makrosefali)

 Bebeklerde baş çevresinin büyük olması (makrosefali) tespit edildiğinde hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) yönünden araştırılmalıdır. Ancak baş çevresinin büyüklüğü genellikle ailesel olup beyin dokusu büyüklüğü ile açıklanır ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Belli aralıklarla takip edilmesi yeterlidir.

Baş Çevresinin Küçük Olması (Mikrosefali)

 Bebeklerde baş çevresinin küçük olması (mikrosefali) ailesel olarak görülebilse de %3 persantilin altındaki bir değer beyin fonksiyonlarının bozulması ile birlikte olabilir. Bu nedenle ciddi bir şekilde araştırılması gerekir.


Referans:
  • Bebeğinizin Baş Çevresi Normalden Büyükse Dikkat 18.11.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 18.11.2021
  • Yenidoğanda Baş Çevresinin Önemi 18.11.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 18.11.2021