Kreatinin Klirensi Hesaplama

Erkek  Kadın

formul:
erkek: (140 - yaş) x (ideal ağırlık / (72 x serum kreatinini))
kadın: ((140 - yaş) x (ideal ağırlık / (72 x serum kreatinini))) x 0.85

 Kreatinin klirensi kas ve böbrek hastalıklarının tanısında kullanılan ve hesaplama sonucunda bulunan değerdir.

Kreatinin Klirensi Hesaplama

Kreatinin Nedir?

 Kaslardaki kreatin her gün yaklaşık %2 yıkılarak kreatinini oluşturur. Böbrekler yolu ile atılır. Yine de kanda bir miktar bulunur. Kanda serum kreatinini, idrarda ise idrar kreatinini olarak adlandırılır ve laboratuvar testleri ile ölçülür. Kreatinin oluşumu cinsiyet, yaş ve kas yapısına göre değişiklik gösterir. Protein tüketimi ile bir miktar değişse de bu değişim dikkate alınmayacak kadar küçüktür ve beslenme ile değişmediği kabul edilir. Beslenme ile değişmemesi testlerin güvenilirliğini artırır.

Kreatinin Klirensi Nedir?

 Bir dakikada plazmadan temizlenen kreatinindir. Bu işlem böbrek glomerüllerinde yapılır. Birimi ml/ dakika’dır. Yöntemine göre idrar kreatinini, serum kratinini, idrar hacmi, cinsiyet, ideal kilo kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda bulunur.

Kretinin Klirensi Nasıl Hesaplanır?

 Hesaplama için yaygın kullanılan iki yöntem var:

  1. 24 saatlik idrar toplanır. İdrarda ölçülen kreatinin idrar hacmi ile çarpılır ve serum kreatinin ile 1440 sayısının çarpımına bölünür. Çıkan sonuç ml/ dakika’dır
  2. Cockcorft Gault Formülü. Boyuna göre kilogram olarak ideal ağırlık bulunur. 140 sayısından yaş çıkarılır, ideal kilo ile çarpılır. Çıkan sonuç serum kreatini 72 sayısı ile çarpımına bölünür. Sonuç ml/dakika’dır.

Kreatin Klirensi Değerlendirme

 Kronik böbrek hastalıklarında, ağır egzersizlerde, uzun süren susuzlukta, yanık , yaralanmalarda, gebelikte sonuç yüksek çıkar.

 Akut ve kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve böbrek kan akımının azaldığı tüm durumlarda kreatinin klirens düşük çıkar.

Kreatinin klirensi Hesaplayıcının Kullanımı

 Cinsiyet seçimi, santimetre cinsinden boy, yıl olarak yaş ve mg/dl olarak serum kreatinin değerini giriniz. Hesapla tuşuna tıklayınız. Girdiğiniz boy verisi ile ideal kilo hesaplanacak ve Cockcorft Gault Formülü ile kreatin klirensi ve kişiye özel normal değerler görüntülenecektir.


Referans:
  • Böbrek Yetmezliği, Kreatinin Klirensi, 19.06.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 20.06.2021
  • Lab Test Online, Kreatinin Klirensi, 18.06.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 18.06.2021
  • Medical Park, kreatinin nedir? Kreatinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? 18.06.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 18.06.2021