Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu

Formül: (Hemoglobin/hematokrit) x 100

Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu

 İngilizcede Mean Corpuscular Hemoglobin Consantration (MCHC) olarak bilinir. Kan sayımındaki değerlerlerden hesaplanır. Kan hücresi içerisindeki hemoglobinin ortalama değerini verir. Desilitrede gram olarak ölçülür. Kan sayımı ile ölçülen hemoklobinin hematokrit değerine bölümünün 100 ile çarpımı ile elde edilen değerdir.

Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu

MCHC Normal Değerleri

 Normal değerler çocuklar ve erişkinlerde farklılık gösterir. Yaşlara göre normal değerler:

 • Yeni doğan 30-36 gr/dl
 • 1-3 Günlük 29-37 gr/dl
 • 1-2 haftalık 28-38 gr/dl
 • 1-2 aylık 29-37 gr/dl
 • 3 ay- 2 yaş 30-36 gr/dl
 • 2 yaş üstü çocuklar 31-37 gr/dl
 • Erişkinlerde 31-37 gr/dl

 MCHC değerlerinin normal olması Normokrom, düşüklüğü hipokrom ve yüksekliği hiperkrom olarak adlandırılır.

Eritrositlerde Hipokromi

 Eritrositlerdeki hemoglobin miktarının azlığı durumudur. Normal eritrositlerde hücrenin 1/3 orta kısmı soluk görülür. Hipokromi durumunda bu oran artar. Nedenleri:

 • Demir eksikliği
 • Talasemi majör ve minörKurşun zehirlenmesi
 • Su zehirlenmesi
 • Kronik Hastalıklar

Eritrositlerde Hiperkromi

 Eritrositlerdeki hemoglobin miktarının arttığı durumlardır. Normalde 1/3 olan eritrositlerdeki soluk alanın azalması şeklinde görülür. Oldukça ender rastlanır. İleri sferositozda, ciddi yanıklarda, Karaciğer hastalıklarında ve dehidratasyonda görülebilir.


Referans:
 • Hematoloji Atlası 12.08.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 12.08.2021
 • MCHC nedir? MCHC yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? 12.08.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 12.08.2021