Ortalama Eritrosit Hacmi

Formül: (Hematokrit/eritrosit) x 10

Hemogram

 Tam kan sayımı veya İngilizcede Complete Blood Count(CBC) olarak bilinen testtir. Kan hücreleri hakkında bilgi veren test birçok hastalığın tanı, tedavi planı ve kontrolünde kullanılmaktadır. Rutin kan testlerinde ilk sırada yer alır. Kan hücrelerinin sayımı olarak bilinse de hücre sayımından çak daha fazla bilgi içerir.

Ortalama Eritrosit Hacmi

Kanın Yapısı

 Kan damarları içerisindeki hücreler ve sıvıdan oluşan yapıdır. Sıvı kısmına plazma denir ve birçok hayati maddeyi taşır. Kan hücreleri ise hücrelerin beslenmesi, vücut savunması ve pıhtılaşma görevini yaparlar.

Kan Hücreleri Nelerdir?

 1. Eritrosit: Kandaki kırmızı hücrelerdir. Hücrelere oksijen ve karbondioksit taşır.
 2. Lokosit: Kandaki beyaz hücrelerin genel adıdır. Vücut savunmasında görev alırlar. Bu grupta 4 farklı hücre var.
 • Lenfosit
 • Nötrofil
 • Bazofil
 • Eozinofil
 1. Trombosit: Kanamayı durdurma görevi yapar.

Ortalama Eritrosit Hacmi

 Test sonuçlarında MCV adı ile rapor edilir. İngilizcede Mean Corpuscular Volume olarak adlandırılır. Eritrositlerin ortalama hacmini ifade eder. Hematokritin eritrosite oranlaması ile hesaplanır. Sonuç FemtoLitre(fL) ile ifade edilir. Normal değerler çocuklarda ve erişkinde farklılık gösterir. MCV değerlerine göre eritrositler Mikrositoz (küçük), Normositoz (normal) ve Makrositoz(büyük) olarak değerlendirilir. MCV değerleri kan hastalıklarının tanısında önemli yer tutar. Tanıda diğer testlerle birlikte değerlendirilir ve gerekirse tanı için ileri tetkik yapılır.

Normal MCV Değeri

 Ortalama Eritrosit hacmi Yeni doğanda normal değeri 96-108 fL iken çocuk ve erişkinlerde 80-100 fL’dir. MCV’nin normal değerlerde olması bir kan hastalığı olmadığı anlamına gelmez. Aplastik anemi, protez kapak, akut kan kaybı ve bazı endokrin bozukluklarında normositer anemi görülür.

Mikrositoz Nedir?

 MCV değerlerinin küçük olmasıdır. Hücrelerin küçük olması nedeni ile dokulara taşıdığı oksijen yetersiz kalabilmektedir. Mikrositozun görüldüğü hastalıklar:

 • Demir eksikliği
 • Talasemi Major
 • Talasemi Minor
 • Kronik kanama
 • Kurşun zehirlenmesi
 • Kronik hastalıklar
 • Sideroblastik Anemi

Makrositoz Nedir?

 MCV değerlerinin yani eritrosit hacimlerinin büyük olmasıdır. Büyük hücreler kılcal damarlarda sorun olur ve parçalanırlar. Makrositozun görüldüğü hastalıklar:

Makrositoz Nedir?

MCV değerlerinin yani eritrosit hacimlerinin büyük olmasıdır. Büyük hücreler kılcal damarlarda sorun olur ve parçalanırlar. Makrositozun görüldüğü hastalıklar:

 • B12 eksikliği
 • Folik Asit eksikliği
 • Aplastik Anemi
 • Kronik Karaciğer hastalıkları
 • Alkolizim
 • Hipotiroidi
 • Miyelodisplazik Sendrom

Referans:
 • Kan 05.08.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 12.08.2021
 • MCV Nedir? 05.08.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 12.08.2021