Ortalama Eritrosit Hemoglobini

Formül: (Hemoglobin/eritrosit) x 10

Total Kolesterol HDL oranı

 Eritrosiitlerin hemoglobin miktarı hakkında bilgi verir. İngilizce Mean Corpuscular Hemoglobin baş harfleri olan MCH olarak adlandırılır. Her eritrositte hemoglobin miktarı aynı değildir. Bu nedenle bulunan değer ortalamadır. Hemoglobin eritrositere kırmızı rengi verir. Eritrositler oksijen ve karbondioksiti hemoglobine bağlayıp taşırlar. Düşüklüğünde bu işlem yeterince yerine getirilemez.

Normal MCH Değeri

 MCH’nin normal değerleri 27-30 pg aralığındadır. Değerlerin düşük veya yüksek olması hemoglobin yapısındaki bir sorunu gösterir.

MCH Düşüklüğü Nedenleri

 • Demir eksikliği: Demir hemoglobin yapısında bulunur ve hemoglobinin rengini verir. Demir eksikliğinde hemoglobin üretimi azalır ve eritrositlerdeki miktarı düşer. En sık görülen sebeptir. Demir eksikliği sebeplerinin araştırılması gerekir.
 • Kan Kaybı: Özellikle kronik kan kaybı hemoglobin miktarını düşürür.
 • Kronik Hastalıklar: Demir metabolizması bozukluğu oluşturarak hemoglobin yapımının azalmasına neden olur.
 • Major ve Minor Talasemi: Genetik bir hemoglobin bozukluğudur ve buna bağlı olarak hemoglobin eksikliği oluşur.
 • Kurşun zehirlenmesi

MCH Yüksekliği Nedenleri

 • B12 eksikliği: B12 vitamini eksikliğinde eritrosit yapımı bozulur ve hücreler normalden büyüktür. Hücrelerin hemoglobin miktarı arttığından MCH değerleri yüksek çıkar.
 • Folik Asit Eksikliği: Folik asit B12 vitamininde olduğu gibi eritrosit yapımında rol alır. Eksikliğinde hücre yapımı bozulur. Bu durum hücrelerin normalden büyük olmasına ve hemoglobin miktarlarının artmasına yol açar.
 • İlaçlar: Bazı kemoterapi ilaçları hemoglobinin artmasına neden olur.
 • Sferositoz: Eritrositlerin şekilleri bozuktur ve MCH yüksekliği görülür.
 • Kronik Alkol Tüketimi: Hücrelerin boyutlarının armasına ve buna bağlı olarak MCH yüksekliğine sebep olur.

Referans:
 • MCV Nedir? 05.08.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 12.08.2021
 • MCH 11.08.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 12.08.2021