Santigrat Fahrenheit Dönüşümü

Formül: (1.8 x derece(ºC)) + 32

 Isı ölçmek için farklı birimler kullanılır. Her ülkenin kullandığı ısı birimi aynı değildir. Bir ısı değerinin bizim için anlamlı olabilmesi için alışık olduğumuz ölçü ile ifade edilmesi gerekir. Isı ölçmede en yaygın kullanılan Santigrat, Fahrenheite ve Kelvin’dir.

Santigrat Fahrenheit Çevirme

Santigrat Nedir?

   İsveçli Astronom Anders Celsius 1742 yılında 2 noktalı bir ısı ölçüm sistemi önerdi. Celcius’un önerdiği suyun donma noktasının 100 , kaynama noktasının 0 olması ve arasının 100 eşit parçaya ayrılmaası idi. Önerisi kabul gördü ve kullanılmaya başladı. Bu öneriden 8 yıl sonra Celcius’un öğrencisi Carl Von Linne rakamları ters çevirdi ve bu şekliyle kullanılmaya devam edildi. 1954 yılında yapılan bir ayarlama ile yeniden düzenlenmiş. Birimi ise Santigrat yerine Celcius olarak değiştirilmiştir. Türkçede santigrat olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Kelvin Nedir?

 İskoç Fizikçi William Tomson ısı birimi olarak mutlak sıfır noktası olan –273.25 °C’i 0 Kelvin olarak kabul etmiş ve yeni bir derecelendirme sistemi tanımlamıştır. Suyun donma noktası olan 0 °C Kelvin derecelendirmesine göre 273.25 Kelvindir. 1962 yılında yapılan Ağırlık ve Ölçüler Konferansı'ndan sonra ölçüdeki derece işareti kaldırılmış ve °K yerine K olarak sembolize edilmiştir.

Fahrenheit Nedir?

 Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit’in 1724 yılında tanımladığı ısı birimidir. Suyun donma noktası 22 kaynama noktası ise 212 olarak kabul edilmiş ve arası 180’e bölünerek bir birim elde edilmiştir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Karayipler, Porto Riko ve bazı ada ülkelerinde kullanılmaktadır.

Santigrat Fahrenheit Çevirme Uygulaması Kullanımı

 Santikrat cinsinden bir veriyi Fehrenheit derecesine dönüştürmek için değeri ilgili alana yazınız ve Hesapla tuşuna tıklayınız. Sonuç Fahrenheit cinsinden görüntülenecektir. Tersi için Fehrenheit Santigrat Çevirme uygulamasını kullanabilirsiniz.


Referans: