Total Kolesterol HDL Oranı

Formül: Total Kolesterol(mg/dL) / HDL(mg/dL)

Total Kolesterol HDL oranı

  Kan analizlerinde kolesterol değerleri Total Kolesterol, LDL ve HDL olarak rapor edilir. Bunlar yanında bir de Trigliserid değeri vardır. Bu testlerin normal değerler dışında olması kan yağlarında bir problemin olduğunu gösterir. Ancak aterioskleroz (damar sertliği) yönünden değerlendirilmesi için bu değerler tek başlarına yeterli bilgiyi vermezler. LDL kolesterol yüksekliği aterosklerozu artırıcı olarak değerlendirilirken HDL yüksekliği koruyucu olarak kabul edilir

 Total Kolesterol HDL, LDL ve Trigliseridin beşte birinin toplamından oluşur. İyi kolesterol olarak bilinen HDL yüksekliği ateroskleroz yönünden olumlu etki yaratırken kötü kolesterol olarak da adlandırılan LDL kolesterol yüksekliği olumsuz etki yaratmaktadır. Bu nedenle ölçülen total kolesterol bileşenindeki HDL ve LDL kolesterolün seviyeleri ile değerlendirmek gerekir.

 Bu değerlendirmede kullanılan Total Kolesterol, HDL oranı kan yağlarının değerlendirilmesinde en pratik yoldur.

Total Kolesterol HDL oranının değerlendirilmesi

 apılan çalışmalar Total Kolesterolün HDL kolesterole oranının 3’ün üzerinde olması kan yağlarının damarlar üzerindeki olumsuz etkisinin arttığını göstermiştir. Bu oranın 3'ün altında olması önerilir. Oran arttıkça arterioskleroz riski artmaktadır.

Arterioskleroz Oluşumunu Artıran Diğer Faktörler

 Kolesterol yüksekliğinin damarlar üzerindeki olumsuz etkisi sadece yüksekliği değil birçok diğer faktörün varlığı ile de ilişkilidir. Bu nedenle bir tek kolesterol düzeyi veya HDL oranına bakmakla sağlıklı bir değerlendirme yapıldığı söylenemez.

 Herhangi ek riski olmayan bir kişide normal kabul edilen değerler sigara kullanımı, diyabet, hipertansiyon, obezite ve ailesel yatkınlık durumlarında yüksek olarak değerlendirilir.

Kan Yağları Testi Nasıl Yapılır?

 9-12 saatlik açlık sonrası kandan alınan tam kandan yapılır. Su kullanımı testi etkilemez. Açlık özellikle trigiserit düzeyinin doğru sonuç vermesi için gereklidir.

Test Sonuçlarını Nelerden Etkilenir?

 Birçok etken test sonuçlarını etkilemektedir. Açlık, tokluk, kullanılan ilaçlar, diyet, fizik aktivite, hamilelik, yakın zamanda geçirilen kalp krizi kan sonuçlarını etkilemektedir.

Lipid Yüksekliği Tedavisi Nasıl Yapılır

 Lipit yüksekliğinin nasıl tedavi edileceği ilgili hekim tarafından verilecek kararla düzenlenir. Tedavi için değerlendirme riskler, yaş, beslenme şekli, aktivite, ilaç kullanımı, ek hastalıklar göz önüne alınarak yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunca sadece diyet ve yaşam tarzı değişikliği, ilaç, ilacın türü kararları verilir.


Referans:
  • Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 31.07.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 27.07.2021
  • Lipid Panel with Total Cholesterol: HDL Ratio, 31.07.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 27.07.2021
  • Lipid Bozuklukları, 31.07.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 27.07.2021