Total Plazma Hacmi

19 yaş ve üzerinde kullanılır.

Formul: (ağırlık x 70) x (1- (hematokrit/100))

 Canlı organizmasında damarlar içerisinde ve kalp boşluklarında bulunan sıvıya Latincede hema Türkçede kan denir. Kan şekilli elemanlar ile sıvıdan oluşur. Şekilli elemanlar eritrosit (kırmızı küre), Lokosit (beyaz küre) ve trombositler(pıhtılaşma hücreleri)dir. Sıvı ise Plazma olarak adlandırılır.

 Plazma proteinler(albumin, globulin, fibrinojen, immün globulin), metabolizma ürünleri(üre, ürik asit, kreatinin, aminoasit), glikoz, kolesterol(HDL, LDL), trigliserid, elektrolitler(sodyum, potasyum, klor, magnezyum, sülfat), vitaminler ve sudan oluşur. Su plazmanın yüzde 90’ıdır. Normalde sarı renktedir. Bazı hastalıklarda renk değişikliği olabilir.

Serum nedir?

 Serum çoğu zaman plazma ile karıştırılır. Plazmadan farkı içinde pıhtılaşma ürünlerinin olmayışı ve vücut dışında pıhtılaşmamasıdır. Kanın pıhtılaşan katı kısmının ayrılması ile elde edilir. Genelde damar yolu ile verilen sıvılara da serum adı verilir.

Total Plaazma Volümü Hesaplama

Kan Plazma Hacmi nasıl hesaplanır?

 Hesaplamada birçok yöntem kullanılır. En pratik yöntem ağırlık ve hematokrit değeri kullanılarak yapılandır. Hesaplama erişkinler için tahmini bir sonuçtur. Bu yöntemle çocuklarda plazma hesabı yapılamaz

Hematokrit Nedir?

 Kanın şekilli elemanlarının sıvı kısmına oranıdır. Değeri %40 civarındadır. Polisitemi(kan şekilli elemanlarının artması) gibi hastalıklarda artar, anemilerde(kan eksikliği) azalır. Kan hastalıkları tanısı için kullanılan yapılması kolay değerli bir tetkiktir. Aynı zamanda plazma hacminin hesaplanmasında da kullanılır.

Total Plazma Hesaplayıcısının Kullanımı

 Plazma hacmini hesaplamak için yüzde cinsinden hematokrit değerine ve kişinin kilo cinsinden ağırlığına ihtiyaç vardır. İlgili alanlara değerlerin girilmesi ve Hesapla tuşunun tıklanması sonucunda total plazma değeri görüntülenir.


Referans:
  • Kan Plazması, 15.06.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 18.06.2021
  • Zheng L, Sun Z, Li J, et al. (July 2008).
  • Kan, 15.06.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 18.06.2021
  • Kan Fizyolojisi, 16.06.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 20.06.2021
  • Plasma Volume Calculator, 18.06.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 22.06.2021