Vücut Yüzeyi

Formül: ((ağırlık(kg) x boy(cm))/3600)1/2

 Vücut yüzeyi boy ve ağırlık bilgisi kullanılarak hesaplanır. Diyet panlaması, ilaç ayarlaması ve cilt hastalıklarında skorlamada kullanılır.

Vücut Yüzeyi Hesaplama

Vücut Yüzey Alanı

 Vücut yüzeyi ölçüm formülü ilk olarak Du Boris tarafından 1919 yılında tanımlandı. Daha sonra bazı küçük düzenleme ve değişikliklerle yeni formüller geliştirildi. Bugün Monster, Du Boris, Gehan and George ve Haycock formülleri kullanılmaktadır. Kullanılan formüllerde küçük farklar olsa da bu farklar anlamlı değildir. Daha basit olması nedeni ile en yaygın kullanılan Monster formülüdür. Vücut yüzeyi hesaplama İngilizcede Body Surface Area olarak adlandırılmış ve BSA olarak kısaltılmıştır. Türkçede Vücut Yüzey Alanı veya Vücut Yüzeyi olarak bilinir.

Vücut Yüzeyi Nasıl hesaplanır?

 Monster formülüne göre santimetre cinsinden boy ve kilogram cinsinden ağırlık çarpımının 3600 sayısına bölünmesi ile elde edilen sonucun kare kökünün alınması ile hesaplanır.

Vücut Yüzeyi Ne İçin Kullanılır?

 Diyet planlaması ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere bazı ilaçların doz ayarlaması, cilt hastalıklarında hastalığın yaygınlığını belirlemek ve verileri standardize etmek için yapılan skorlamada kullanılır.

 Erişkin ilaç dozlarının çocuklarda kullanılmak üzere vücut yüzeyine göre doz ayarlaması formülleri geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Gerek çocuklarda ve gerekse erişkinlerde vücut yüz ölçümüne göre ilaç dozu ayarlamasının kiloya göre yapılan ayarlamadan daha sağlıklı olduğu gösterilmiştir. Bunun nedeni böbrek fonksiyonları ve ilaçların metabolize olma hızının vücut yüzeyi ile doğru orantılı olmasıdır.

Dokuzlar Kuralı

 Vücut bölgelerinin toplam vücut yüzeyine oranını hesaplama yöntemidir. Pratik olarak erişkinde kolların her biri %9, her bacaklar %18, gövde ön %18, gövde arka%18, baş %9 ve kasık bölge %1 olarak hesaplanır. Cilt hastalıklarında lezyonun ve özellikle yanık tedavisinde yanığın derecesini belirlemek için kullanılır.

Vücut Yüzey Hesaplayıcıyı Kullanımı

 Yüzeyi için boy alanına santimetre cinsinden boy, ağırlık alanına kilogram cinsinden ağırlık yazıp hesapla tuşuna basmanız yeterlidir.


Referans:
  • Body Mass Index and Body Surface Area, 18.06.2021 tarihindekaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 16.06.2021
  • Dokuzlar Kuralı, https://eksisozluk.com/dokuzlar-kurali--410345 17.06.2021
  • Dermatolojide Skorlama Sistemleri, Başar, Zübeyde Sarıcaoğlu, Hayriye Türkiye Klinikleri J Dermatol. 2010;20(1):28-39
  • Farmasötik Hesaplamalar, 16.06.2021 tarihindekaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 04.06.2021